Jakub       Telefon +48 695 390 383       Logo                  
      Mail sealord@onet.eu                      
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU

 

‬‬

 

Organizujemy jednodniowe kursy na holowanie narciarza zakończone egzaminem oraz

  wydaniem licencji przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

  Każda osoba przystępująca do egzaminu musi mieć:

  - ukończony 18 rok życia,
  - posiadać patent co najmniej sternika motorowodnego.

   Najbliższy kurs odbędzie się w niedzielę 19 maja 2024 w Bazie Wodnej Osobowice I

   

   Zbiórka na przystani o godzinie 1000, program kursu:

    - wiadomości ogólne o sprzęcie do holowania,

    - omówienie przepisów, zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem

      lub użytkownikiem obiektu pływającego (koło do holowania),

    - warunki bezpieczeństwa podczas holowania, przygotowanie miejsca startowego, 

      jachtu holującego, sprzętu do holowania, przygotowanie liny,

    - przepisy w zakresie holowania narciarza lub innych obiektów pływających.

      Po części teoretycznej każdy kursant/kursantka pisze test z teorii (25 pytań).

   Po godzinie 1300 część praktyczna kursu na zimowisku barek nr II, umiejętności praktyczne:

    - start z wody, holowanie narciarza lub innych obiektów pływających w tym holowanie 

      po prostej i slalomem, zakończenie holowania na wodzie i na brzegu,

    - manewry jachtem holującym, w tym zwroty, podpływanie po upadku.

   Koszt kursu (teoria + praktyka):

   700 złotych od osoby + egzamin 250 złotych (płatne w gotówce na miejscu)

   + 50 złotych wydanie patentu (przelewem podczas wypełniania wniosku on-line po egzaminie)

  (uczniowie i studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji 50 % zniżki za egzamin).

   

    Licencja uprawnia do:

    - turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego
    - turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających   

      służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych oraz

      jachtów motorowych.

    Holowanie odbywa się za motorówką Guy Marine 580 z silnikiem zaburtowym o mocy 90 km,

    zapraszamy osoby, które chcą spróbować swoich sił na nartach wodnych, wakeboardzie,

    bananie oraz tzw. "oponce" pod okiem, opieką instruktora na profesjonalnym sprzęcie.

    Pozdrawiamy.