Jakub       Telefon +48 695 390 383       Logo                  
      Mail sealord@onet.eu                      
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU

 

‬‬

 Kurs na patent Jachtowy Sternik Morski zaplanowaliśmy w następujących terminach :

 07-14.09.2024 r.   I tura manewrówka w Górkach Zachodnich zakończona egzaminem

 15-22.09.2024 r.  II tura manewrówka w Górkach Zachodnich zakończona egzaminem

 Manewry, noclegi i wyżywienie na pełnomorskim 7-osobowym jachcie balastowym o długości min. 12 metrów.

 Cena za kurs 1500 zł od osoby za wszystko tj. teoria we Wrocławiu, praktyka na jachcie oraz wyżywienie.

 Cena nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej i opłaty za  patent.

    Ahoj ! _/)_

    Zapraszamy na kurs na patent jachtowego sternika morskiego zakończony egzaminem 

    oraz uzyskaniem uprawnień do: 

   Szkolenie teoretyczne planujemy w czerwcu 2024 roku w formie wykładów,

   prezentacji, ćwiczeń+praca na mapie we Wrocławiu w sali wykładowej.

   Szkolenie praktyczne trwające 7 dni (egzamin ostatniego dnia szkolenia) odbędzie się we  

   wrześniu 2024 roku w Górkach Zachodnich na pełnomorskim 7-osobowym jachcie balastowym o    długości min. 12 metrów wyposażonym m.in. w: Ploter GPS z mapami Morza Bałtyckiego, Radio    VHF z DSC, echosondę, radiopławę EPIRB, morskie WC.

   Szkolimy w załodze 5 osobowej + instruktor

   Wymagania egzaminacyjne:

  • Ukończenie 18. roku życia
  • Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi potwierdzone opinią z rejsu, którą wystawia prowadzący jacht,
  • Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent jachtowego sternika morskiego

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego.

1. Wiedza teoretyczna:

1) jachty żaglowe morskie, w tym:

a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,

b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;

 

2) locja, w tym:

a) oznakowanie nawigacyjne,

b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),

c) znaki i skróty stosowane na mapach,

d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,

e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

 

3) nawigacja, w tym:

a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),

b) podstawy nawigacji terestrycznej,

c) nawigacja zliczeniowa;

 

4) meteorologia, w tym:

a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,

b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;

 

5) sygnalizacja i łączność, w tym:

a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,

b) sygnały ostrzegawcze;

 

6) ratownictwo, w tym:

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,

b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,

c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,

d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,

e) "człowiek za burtą" na morzu,

f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,

g) sztrandowanie;

 

7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,

b) odległości i czasu trwania rejsu,

c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,

d) przygotowania załogi i jachtu;

 

8) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

 

2. Umiejętności praktyczne:

1) manewry pod żaglami w zakresie:

a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,

b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,

c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm "człowiek za burtą";

 

2) manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:

a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,

b) alarm "człowiek za burtą".

 

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

 

Cena za kurs: 1500 złotych od osoby 

       Można uczestniczyć tylko w zajęciach praktycznych -> 1100 złotych od osoby

       lub w zajęciach teoretycznych (wykłady)                  ->   400 złotych od osoby.

       Pozdrawiamy Cool i zapraszamy -> zakładka "zapisy on line"